VenisButechGama-DecorSystem-PoolNokenL’Antic ColonialUrbatek
Košík
  • Odvětrávané fasády
  • Odvětrávané fasády
  • Odvětrávané fasády
  • Odvětrávané fasády
  • Odvětrávané fasády
  • Odvětrávané fasády
  • Odvětrávané fasády
  • Odvětrávané fasády
Výrobce: PORCELANOSA - Butech

Odvětrávaná fasáda je vícevrstvé opláštění budovy (objektu), které se skládá z vnější vrstvy z různých materiálů mechanicky připojené k vnitřní vrstvě (nové nebo stávající zdi z cihel, cementových bloků atd.) pomocí nosné konstrukce ze dřeva, hliníku nebo ocele a mezery mezi vrstvami o velikosti min. 2 cm, která obvykle obsahuje tepelnou izolaci spojenou s vnitřní vrstvou.
Účel systému odvětrávané fasády:
- montáž tepelné izolace na vnější straně stávajícího oplaštění budovy (objektu) a odstranění tepelných mostů;
- vytvoření komínového efektu pro snížení kondenzace (kapalnění) a pro ochranu před větrem a deštěm, čímž se zachovává vnitřní vrstva v suchu.
Ventilace vzniká spodními a horními otvory a/nebo otevřenými spárami po celém plášti objektu.

Informace obsažené v tomto popisu odpovídají zkušenostem spol. Butech. Technická dokumentace nemůže odrážet všechny aplikace a faktory podílející se na využití materiálu nebo systému. Proto před použitím našich výrobků nebo systémů musí vedoucí projektu, architekt nebo projektant rozhodnout, zda jsou vhodné pro zamýšlené použití, čímž na sebe bere plnou zodpovědnost za jejich použití.