VenisButechGama-DecorSystem-PoolNokenL’Antic ColonialUrbatek
Košík

1. Záruční doba

Záruční doba na zboží je 2 roky . Záruka se vztahuje vady, nikoliv na běžné opotřebení. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

2. Nesrovnalosti

V případě, že převzaté zákazníkem zboží není v souladu s objednávkou nebo je nekompletní či neodpovídá technickému listu výrobce, má kupující právo na reklamaci, kterou se prodejce zavazuje vyřešit na svoje náklady.

3. Kde reklamovat

Zákazník může svou reklamaci uplatnit vždy u prodejce dle uvedených kontaktů.

4. Doklady nutné k reklamaci

K uplatnění reklamace musí mít zákazník nákupní doklad a dodací list (výdejku).

5. Poškození vzniklé přepravou organizovanou prodejcem

V případě, že došlo k jakémukoliv poškození zboží během přepravy k zákazníkovi, musí být prodejce neprodleně o této skutečnosti informován. Poškození musí být zdokumentováno (vyfoceno), uvedeno (popsáno) v dodacím listu zboží (dodejce) a potvrzeno dopravcem (podpisem).

O stavu řízení reklamace bude prodejce informovat zákazníka telefonicky nebo e-mailem.